NS BlueScope – tăng trưởng xanh để tạo ra những giá trị bền vững

Xu thế của thế giới hậu Covid-19 sẽ là tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên, chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo cùng với bảo vệ, khôi phục hệ sinh thái tự nhiên. Tăng trưởng […]

Những thách thức thị trường nước sạch

(KTSG) – Có lẽ không cần phải phân tích hay diễn giải dài dòng, nước, trong đó có nước sạch để ăn uống và sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Vì lẽ đó, quyền được tiếp cận nước sạch từ lâu đã được mặc định là một quyền cơ bản của […]

Sản xuất xanh, lựa chọn để thay đổi

(KTSG Online) – Đi theo xu hướng chung trên toàn cầu, sản xuất xanh đang là một mắt xích quan trọng giúp Việt Nam hướng tới một nền kinh tế xanh và bền vững. Xanh hóa sản xuất còn đặt ra cho các doanh nghiệp những đòi hỏi, yêu cầu mới phù hợp với xu […]

Sống xanh – Tiêu dùng xanh

(KTSG Online) – Trải qua hơn hai năm khó khăn và khủng hoảng vì dịch bệnh Covid-19, người tiêu dùng trên thế giới ngày càng chuyển hướng mạnh mẽ tới các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và coi đó như một tiêu chuẩn cho các sản phẩm và dịch vụ chất lượng […]

Kinh tế xanh, chúng ta đang ở đâu?

(KTSG Online) – Tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang trở thành những thuật ngữ phổ biến hiện nay trong nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn các tổ chức và doanh nghiệp đang tìm cách thích ứng với đại dịch Covid-19, vượt qua khó khăn để phục hồi và […]

Intel toàn cầu cam kết ‘net-zero’ vào năm 2040

(KTSG Online) –  Tập đoàn sản xuất chip Intel vừa cập nhật về kế hoạch đạt mức phát thải ròng bằng 0 và chiến lược “xanh hóa” công nghệ điện toán trong năm nay. Mục tiêu mà Intel đặt ra là giảm thiểu tác động của chuỗi giá trị (value chain), đồng thời thúc đẩy […]