Dự án kinh tế tuần hoàn được ‘thử nghiệm’ cơ chế mới như thế nào?

(KTSG Online) – Các dự án liên quan đến mô hình “kinh tế tuần hoàn” sẽ được thử nghiệm một số cơ chế đặc thù, nhằm tìm kiếm, xây dựng khung pháp lý cho mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn, xa hơn nữa là hướng đến kinh tế xanh.

Trong bản dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Nghị định của Chính phủ về Cơ chế thí điểm phát triển kinh tế tuần hoàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết mô hình này tại Việt Nam tuy đã manh nha nhưng vẫn còn nhiều điểm hạn chế.

Đầu tiên là khuôn khổ thể chế chưa hoàn thiện, nhận thức về kinh tế tuần hoàn và sự cần thiết phải chuyển đổi là còn hạn chế, nguồn nhân lực chưa thực sự sẵn sàng. Ngoài ra, phần lớn các doanh nghiệp là vừa và nhỏ nên hạn chế về năng lực, công nghệ tái chế, tái sử dụng, chưa nói đến năng lực đóng góp vào việc phục hồi các tài nguyên. Nền kinh tế truyền thống (kinh tế “nâu” và kinh tế tuyến tính) thiếu định hướng cụ thể, tiêu chí và cơ chế ưu đãi phù hợp.

KTSG Online lược trích một số thông tin trong dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, hiện đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý.

Dũng Nguyễn