Hơn hai thập kỷ ‘học’ cách chuyển đối xanh của ‘vua hồ tiêu’

(KTSG Online) – Hiểu rõ việc đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững của các thị trường khó tính là điều khó khăn, nhất là trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp của hơn 20 năm về trước nhưng nhà sáng lập của Phúc Sinh cho rằng doanh nghiệp không có sự lựa chọn nào khác nếu muốn bán hàng vào thị trường lớn. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch công ty, người được mệnh danh là “vua hồ tiêu” Việt Nam, đã chia sẻ về hành trình học hỏi kiên trì để làm ăn với những khách hàng khó tính, cách thức cân đối chi phí và nguồn lực để chuyển đổi xanh và phát triển lâu dài.

KTSG Online