NS BlueScope – tăng trưởng xanh để tạo ra những giá trị bền vững

Xu thế của thế giới hậu Covid-19 sẽ là tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên, chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo cùng với bảo vệ, khôi phục hệ sinh thái tự nhiên. Tăng trưởng […]

Tín dụng xanh: đắt đỏ nhưng ‘đáng tiền’

(KTSG Online) – Dòng vốn cho tín dụng xanh được đánh giá là khó tiếp cận và đắt đỏ, nhưng mang lại lợi ích trong dài hạn. Bên cạnh các yếu tố ảnh hưởng khách quan, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp nên có cách tiếp cận riêng và cần thực hiện ngay. Tín […]

Những thách thức thị trường nước sạch

(KTSG) – Có lẽ không cần phải phân tích hay diễn giải dài dòng, nước, trong đó có nước sạch để ăn uống và sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Vì lẽ đó, quyền được tiếp cận nước sạch từ lâu đã được mặc định là một quyền cơ bản của […]

Sản xuất xanh, lựa chọn để thay đổi

(KTSG Online) – Đi theo xu hướng chung trên toàn cầu, sản xuất xanh đang là một mắt xích quan trọng giúp Việt Nam hướng tới một nền kinh tế xanh và bền vững. Xanh hóa sản xuất còn đặt ra cho các doanh nghiệp những đòi hỏi, yêu cầu mới phù hợp với xu […]

Sống xanh – Tiêu dùng xanh

(KTSG Online) – Trải qua hơn hai năm khó khăn và khủng hoảng vì dịch bệnh Covid-19, người tiêu dùng trên thế giới ngày càng chuyển hướng mạnh mẽ tới các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và coi đó như một tiêu chuẩn cho các sản phẩm và dịch vụ chất lượng […]