Tín dụng xanh, chúng ta đang ở đâu?

Tín dụng xanh là hướng đi tất yếu của ngành tài chính, đem lại những lợi ích rất lớn trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững quốc gia.

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nặng nề. Do đó, phát triển kinh tế xanh và “tài chính xanh” đã và đang được quan tâm đúng mức.

Bằng chứng là nhờ có những chính sách thuận lợi, những năm gần đây lĩnh vực tài chính xanh trở nên sôi động, duy trì mức tăng trưởng nhanh chóng bất kể tác động tiêu cực do dịch COVID-19.

Việc phát triển tài chính xanh trong hệ thống ngân hàng là điều cần thiết, không chỉ là việc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường trong hoạt động của ngân hàng mà bao gồm cả việc đảm bảo các hoạt động tài trợ phải dành cho các doanh nghiệp xanh và công nghệ xanh, hướng tới tăng trưởng kinh tế các-bon thấp.

Xu hướng tăng trưởng tín dụng xanh đã phát triển từ lâu trên thế giới với các dự án tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng và công nghệ sạch.

Những năm gần đây, Nam A Bank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc phát triển tín dụng xanh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, phương án sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường và xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững quốc gia.

Nam A Bank đã và đang đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng xanh cho nhiều lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, tiêu dùng, nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng… cũng như triển khai các dự án nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.”

Trong chính sách cho vay tổng thể của Nam A Bank, việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội không chỉ áp dụng cho lĩnh vực tín dụng xanh mà còn hướng đến một ngân hàng hoạt động thân thiện và có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Song song đó, Ngân hàng Nam Á cũng tìm kiếm, mở rộng các đối tác để liên kết, triển khai cho vay tín dụng xanh là các nhà cung cấp vật liệu, kinh doanh các sản phẩm liên quan đến tín dụng xanh…

Đây cũng chính là một trong những nhà băng đầu tiên trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ký kết hợp tác với Quỹ hợp tác khí hậu toàn cầu GCPF nhằm triển khai các chương trình thân thiện môi trường (từ năm 2019). Sau nhiều năm thực hiện, Nam A Bank được GCPF đánh giá là một trong những ngân hàng triển khai hiệu quả cao nguồn vốn tín dụng xanh này.

Chúng tôi tin rằng, với sự nỗ lực xanh hóa cuộc sống của các ngân hàng cộng với sự đồng hành ủng hộ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, Nam A Bank sẽ tiếp tục triển khai những chương trình trọng điểm có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, hướng đến phát triển bền vững.