Đôn đốc tiến độ 13 dự án điện LNG

(KTSG Online) –  Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, các địa phương cần tập trung đôn đốc tiến độ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án diện LNG, kịp thời giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là về […]