Sẽ vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028

(KTSG Online) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo đề án về phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Theo đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ thí điểm và đến năm 2028 sẽ chính thức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon.

Theo TTXVN, dự thảo đề án về phát triển thị trường carbon tại Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Nghị định 06/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết việc giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozon và phát triển thị trường carbon.

Từ nay đến hết năm 2027, đơn vị liên quan sẽ lên kế hoạch quản lý tín chỉ carbon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon; triển khai thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong các lĩnh vực tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước và quốc tế.

Trong đó, năm 2025, thành lập và vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ; thực hiện các hoạt động về nâng cao nhận thức về phát triển thị trường carbon. Từ năm 2028, sàn giao dịch tín chỉ carbon sẽ được vận hành chính thức; trong đó, có quy định về hoạt động kết nối, trao đổi tín chỉ carbon với thị trường khu vực và thế giới.

Việc vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon góp phần cắt giảm lượng khí nhà kính theo hướng như cam kết khí hậu trước đây, đặc biệt là mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo thỏa thuận về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải.

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chất thải sẽ cung cấp số liệu thông tin liên quan đến việc phục vụ kiểm kê khí nhà kính; gửi báo cáo kiểm kê định kỳ 2 năm 1 lần. Thời gian thực hiện là từ năm 2024. Doanh nghiệp cũng cần có các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn từ 2023-2025 sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh.

T.Đào