PVFCCo là ‘Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2023’

(KTSG Online) – Vừa qua tại TPHCM, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) cho biết đã vinh dự được tôn vinh nằm trong “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2023” ở hạng mục “Nền tảng quản trị rủi ro nổi bật”. Đây là danh hiệu do tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn, trao cho các doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp nhằm thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và công bằng xã hội.

Tham dự ở sự kiện vinh danh, ông Lê Cự Tân – Tổng giám đốc PVFCCo cho biết danh hiệu này vừa là sự ghi nhận vừa là động lực để PVFCCo tiếp tục nỗ lực trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến phát triển bền vững, đặc biệt là quản trị rủi ro. PVFCCo là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất thì các mục tiêu tăng trưởng trong chiến lược phát triển của PVFCCo luôn được gắn kết với mục tiêu đồng hành cùng với sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tổng công ty nhận thức và tin rằng để duy trì sự phát triển bền vững trong dài hạn thì cần đảm bảo rằng sự gia tăng lợi ích được chia sẻ tương xứng với tất cả các bên liên quan. Với nhận thức đó, PVFCCo đã thiết lập nhóm nhiệm vụ gắn kết với các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó kết nối với các nhóm từ các cổ đông; nhân viên; nhà cung cấp; khách hàng đối tác; người dân và các đối tượng dễ tổn thương từ biến động bất lợi thị trường trong những năm gần đây.

Lí giải thêm về công tác quản trị rủi ro, ông Lê Cự Tân cho biết trong trong môi trường ngày càng biến động khó lường thì điều này luôn là mối quan tâm hàng đầu tại PVFCCo. Trong 20 năm qua, PVFCCo đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện, triển khai và cập nhật có hệ thống các giải pháp quản trị rủi ro cùng với việc quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tiên tiến nhất nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Trong Quản trị rủi ro, Tổng công ty đặc biệt chú trọng đến công tác dự báo và lập kế hoạch kinh doanh đồng thời, hệ thống quản trị nguồn lực tổng thể của doanh nghiệp cũng không ngừng được cải tiến và nâng cao. Tới nay, Tổng công ty đã triển khai thành công hệ thống quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp – ERP giai đoạn 1, vận hành hệ thống ERP giai đoạn 2 với Phân hệ lập kế hoạch và dự báo – HPM (Hyperion Planning Management), Phân hệ quản lý sản xuất – OPM đã được cải tiến sau quá trình vận hành (Oracle Processing Manufacturing) và tiếp theo là giai đoạn 3 với Phân hệ báo cáo thông minh BI (Business Intelligence), tiến đến tối đa hóa kiểm soát tự động và kiểm soát trực tiếp trên hệ thống, góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản trị tại PVFCCo.

Được biết, Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững do tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chứ có sự phối hợp cùng Hội đồng thẩm định gồm các lãnh đạo đến từ Ngân hàng HSBC, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Công ty Quản lý quỹ VinaCapital, Công ty Talentnet nhằm đảm bảo tính khách quan và khoa học trong đánh giá. Chương trình bình chọn cho cả 3 khối doanh nghiệp: doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thanh Thủy