HSBC cam kết tài trợ 12 tỉ đô la Mỹ cho các dự án bền vững tại Việt Nam

(SGTT) – Hôm nay (15-2), Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) đã thực hiện ký kết Ý định thư về việc đánh giá và cung cấp các giải pháp tài chính bền vững cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group).

HSBC hiện thực hóa cam kết thu xếp đến 12 tỉ đô la Mỹ hỗ trợ Việt Nam đạt được mức phát thải ròng bằng 0.
Buổi lễ ký kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của ông Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), nhân chuyến thăm của ông đến Việt Nam, và ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Ý định thư này đánh dấu bước đi tiếp theo của HSBC Việt Nam trong việc hiện thực hóa cam kết thu xếp đến 12 tỉ đô la Mỹ tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho các dự án bền vững của Việt Nam và các doanh nghiệp tại Việt Nam cho đến năm 2030.

Theo Ý định thư, HSBC sẽ hợp tác cùng Trungnam Group trong việc đánh giá và cung cấp các giải pháp tài chính bền vững nhằm giúp phát triển các dự án năng lượng tái tạo của Trungnam Group trên khắp Việt Nam.

HSBC sẽ tận dụng mạng lưới ngân hàng đầu tư toàn cầu, sự hiện diện dài lâu và sự am hiểu Việt Nam, các thành tựu và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính bền vững, cũng như hiểu biết sâu sắc về các nhóm nhà đầu tư khác nhau nhằm xây dựng một chiến lược tài chính phù hợp cho Trungnam Group.

Buổi lễ ký kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của ông Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), nhân chuyến thăm của ông đến Việt Nam, và ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cho biết sự cần thiết phải hành động chống lại biến đổi khí hậu là vô cùng quan trọng. Đây chính là thời điểm đó.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trungnam Group, chia sẻ việc hợp tác sẽ tạo ra các giải pháp tài chính bền vững, giúp cho việc phát triển các dự án chiến lược trong thời gian tới của tập đoàn, góp phần vào tiến trình hoàn thành mục tiêu đến năm 2025.

“Trungnam Group sẽ nâng mức công suất sở hữu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo lên thành 3,8GW và 1,5GW điện khí LNG, đồng thời hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26”, Chủ tịch HĐQT Trungnam Group nói thêm.

Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nghiêm trọng nhất, đồng thời tình trạng này cũng sẽ khiến thu nhập quốc gia của Việt Nam giảm 3,5% vào năm 2050.

Tại Hội nghị COP26 vào tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Với cam kết này, sự phát triển và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mang tầm quan trọng chiến lược quốc gia.

Minh Hoàng