62/85 dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp đàm phán xong giá tạm thời

(KTSG Online) – Đến ngày 1-8, đã có 62 dự án với tổng công suất gần 3.400 MW đề nghị giá tạm thời và còn 11 dự án với tổng công suất gần 735 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán đến bên mua là EVN.

TTXVN dẫn thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong số 74 dự án năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp gửi hồ sơ để đàm phán giá điện đã có 62 dự án với tổng công suất 3.399,41 MW đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo Quyết định số 21/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng mua bán điện với 59/62 dự án, Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 58 dự án với tổng công suất 3.181,41MW. Có 17 nhà máy/phần nhà máy với tổng công suất 859,52 MW đã hoàn thành thủ tục công nhận vận hành thương mại (COD), phát điện thương mại lên lưới.

Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đến ngày 21-7-2023 đạt khoảng 211,7 triệu kWh. Trong đó, sản lượng điện phát trung bình ngày khoảng 3,2 triệu kWh, chiếm khoảng 0,4% tổng sản lượng nguồn điện được huy động.

Đã có 21 dự án đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình, 30 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy và 38 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư.

Hiện vẫn còn 11 dự án với tổng công suất 734,70 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán giá điện.

N.Tân